News

Ask Suzy your questions | Gofynnwch Suzy eich cwestiynau

I want to put our members at the heart of everything we do in the Welsh Conservatives.
At the launch of my leadership manifesto on Monday 6th August I will be hosting a Q&A session for you, our members.
Rwyf eisiau roi ein haelodau wrth wraidd popeth a wnawn yn y Ceidwadwyr Cymraeg.
At lansiad fy mhrififfesto arweinyddiaeth ar ddydd Llun 6 Awst, byddaf yn cynnal sesiwn Cwestiynau ac Atebion i chi, ein haelodau.

Out & About: 30 July - 5 August

Monday 30th July: Suzy is holding a number of street surgeries with local residents in and around parts of Swansea

Out & About: 16 - 22 July

Tuesday 17th July: Suzy is meeting with representatives to discuss nursing and the NHS in Wales