News

Maesteg Day Hospital Closure: Have your say | Cau Ysbyty Dydd Maesteg: Dweud eich dweud

ABMU Health Board are proposing the closure of Maesteg Day Hospital.
ABMU are therefore holding a consultation so that you can give your views on whether it should close and the service move to Princess of Wales Hospital.
Mae Bwrdd Iechyd ABMU yn cynnig cau Ysbyty Dydd Maesteg.
Felly mae ABMU yn cynnal ymgynghoriad fel y gallwch chi roi eich barn ar a ddylid cau a bod y gwasanaeth yn symud i Ysbyty Tywysoges Cymru.

Out & About: 12 - 18 November

Friday 16th November: In her role as Shadow Cabinet Secretary for Education, Suzy is meeting with teachers' unions

Out & About: 5 - 11 November

Sunday 11th November: For Remembrance Sunday, Suzy is taking part in Porthcawl's Remembrance Service

Out & About: 22 - 28 October

Monday 22nd October: Suzy is the Welsh Conservative representative on BBC Radio Cymru's Hawl i Holi programme