Welsh Government's "Talk Communities" Consultation | Ymgynghoriad "Trafod Cymunedau" Llywodraeth Cymru

Welsh Government has already announced that it is going to change the way that their Communities First programme works.

Part of this involves them listening to the views and experiences of people throughout Wales. Whether you have experience of Communities First of not, they want to hear your views.

Welsh Government have stated that they have three priorities: Employment, Early Years, and Empowerment.

To get more information about their plans and proposals, and to have your say, visit their website HERE

 

Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi ei bod yn mynd i newid y ffordd y mae eu rhaglen Cymunedau Gyntaf yn gweithio.

Mae rhan o hyn yn golygu eu bod yn gwrando ar farn a phrofiadau pobl ar hyd a lled Cymru. P'un a oes gennych brofiad o Cymunedau Gyntaf neu beidio, maent yn awyddus i glywed eich barn.

Llywodraeth Cymru wedi datgan bod ganddynt dair blaenoriaeth: Cyflogaeth, y Blynyddoedd Cynnar, a Grymuso.

I gael rhagor o wybodaeth am eu cynlluniau a chynigion, ac i ddweud eich dweud, ewch i'w gwefan YMA