South Avenue, Cymmer, Port Talbot Post Office proposals | Rhodfa De, y Cymer, argymhellion Swyddfa'r Post Port Talbot

The Post Office have started a consultation with proposals to move their South Avenue branch in Cymmer, Port Talbot to a new premises and, in doing so, modernise the branch.

The current address of this Post Office is 64 South Avenue, Cymmer, Port Talbot, SA13 3RB

The proposals are to move it to Premier Croeserw Stores, 14 Queens Road, Cymmer, Port Talbot, SA13 3SN

They are proposing that the move take place in either January or February 2017.

You can view their full proposals on the attached file below.

The closing date for this consultation is 9th November 2016

 

Mae'r Swyddfa Post wedi dechrau ymgynghoriad gyda'r amcanion i symud ei gangen yn Rhodfa De yn Cymer, Port Talbot i adeiladau newydd a, thrwy wneud hynny, moderneiddio'r cangen.

Y cyfeiriad presennol o'r Swyddfa Post yma yw 64 Rhodfa De, Cymer, Port Talbot, SA13 3RB

Y cynigion yw ei symud i Premier Croeserw Stores, 14 Heol y Frenhines, Y Cymer, Port Talbot, SA13 3SN

Maent yn cael eu cynnig bod y symudiad yn cael ei gynnal naill ai mis Ionawr neu Chwefror 2017.

Gallwch weld eu cynigion llawn ar y ffeil sydd ynghlwm isod.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 9 Tachwedd, 2016

 

 

Attachments

Attachment Size
Croeserw Post Office.pdf 351.35 KB