Manselton Post Office proposals | Cynigion Swyddfa Bost Manselton

The Post Office have started a consultation with proposals to move the Manselton branch to a new premises and, in doing so, modernise the branch.

The current address of this Post Office is 45 Robert Street, Manselton, Swansea, SA5 9ND.

You can view their full proposals on the attached file below.

The closing date for this consultation is 12 January 2018

 

Mae'r Swyddfa Bost wedi dechrau ymgynghori â chynigion i symud cangen Manselton i safle newydd ac, wrth wneud hynny, moderneiddio'r gangen.

Cyfeiriad cyfredol y Swyddfa Bost hon yw 45 Robert Street, Manselton, Abertawe, SA5 9ND.

Gallwch weld eu cynigion llawn ar y ffeil atodedig isod.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 12 Ionawr 2018

Attachments

Attachment Size
Manselton Post Office proposals | Cynigion Swyddfa Bost Manselton 492.01 KB