Dementia Strategy for Wales | Strategaeth Dementia Cymru

The Welsh Government is planning a new Dementia Strategy for Wales.

You have the opportunity to have your say on the things that are important to you about living with Dementia and what you want to see in the Wales Dementia Strategy.

Alzheimer’s Society and DEEP are working together to include you.

 

There will be five first stage consultation events:

Thursday 17th November: 11:00 – 14:00 – Pontypridd, Muni Arts Centre

Friday 18th November: 12:00 – 15:00 – Bangor, Bangor University

Wednesday 23rd November: 14:00 – 16:30 – Newton, Plas Dolerw

Thursday 24th November: 14:00 – 16:30 – Llandrindod Well, Metropole Hotel

Tuesday 6th December: 11:00 – 14:00 - St Clears, Carmarthenshire, The Gate

 

There will be five second stage of consultations events:

Thursday 12th January: 12:00 – 15:00 - Bangor, Bangor University

Wednesday 18th January: 14:00 – 16:30 – Llandrindod Well, Metropole Hotel

Thursday 19th January: 14:00 – 16:30 - Newton, Plas Dolerw

Wednesday 25th January: 11:00 – 14:00 - Pontypridd, Muni Arts Centre

Wednesday 8th February: 11:00 – 14:00 - St Clears, Carmarthenshire, The Gate

 

You can also book your free place at Eventbrite

 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio Strategaeth Dementia newydd ar gyfer Cymru.

Dyma gyfle ichi ddweud eich dweud am y pethau sy’n bwysig I chi o ran byw gyda dementia a beth hoffech chi ei weld yn Strategaeth Dementia Cymru.

Mae Cymdeithas Alzheimer’s Cymru a DEEP yn gweithio gyda’I gilydd I’ch cynnwys chi.

 

Cynhelir pum digwyddiad ymgynghori can cyntaf ledled Cymru:

Dydd Iau 17 Tachwedd: 11:00 – 14:00 – Pontypridd, Canolfan Gelfyddydau Muni

Dydd Gwerner 18 Tachwedd: 12:00 – 15:00 – Bangor, Prifysgol Bangor

Dydd Mercher 23 Tachwedd: 14:00 – 16:30 – Y Drenewydd, Plas Dolerw

Dydd Iau 24 Tachwedd: 14:00 – 16:30 – Llandrindod, MGewsty’r Metrolpole

Dydd Mawrth 6 Rhagfyr: 11:00 – 14:00 – San Cler, Sir Gaerfyrddin, Y Gat

 

Cynhelir pum digwyddiad ymgynghori ail gam yn y lleoliadau ac ar dyddiadau canlynol:

Dydd Iau 12 Ionawr: 12:00 - 15:00 - Bangor, Prifysgol Bangor

Dydd Mercher 18 Ionawr: 14:00 – 16:30 - MGewsty’r Metrolpole

Dydd Iau 19 Ionawr: 14:00 – 16:30 – Y Drenewydd, Plas Dolerw

Dydd Mercher 25 Ionawr: 11:00 – 14:00 - Pontypridd, Canolfan Gelfyddydau Muni

Dydd Mercher 8 Chwefror: 11:00 – 14:00 - San Cler, Sir Gaerfyrddin, Y Gat

 

Gallwch hefyd archebu lle yn rhad ac am ddim drwy Eventbrite