Cefn Glas Post Office proposals | Cynigion Swyddfa Bost Cefn Glas

The Post Office have started a consultation with proposals to move the Cefn Glas branch to a new premises and, in doing so, modernise the branch.

The current address of this Post Office is 52 Llangewydd Road, Bridgend, CF31 4JR

You can view their full proposals on the attached file below.

The closing date for this consultation is 12 January 2018

 

Mae'r Swyddfa Bost wedi dechrau ymgynghori â chynigion i symud cangen Cefn Glas i safle newydd ac, wrth wneud hynny, moderneiddio'r gangen.

Cyfeiriad presennol y Swyddfa Bost hon yw 52 Llangewydd Road, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4JR

Gallwch weld eu cynigion llawn ar y ffeil atodedig isod.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw 12 Ionawr 2018

Attachments

Attachment Size
Cefn Glas Post Office proposals - Cynigion Swyddfa Bost Cefn Glas 587.63 KB