Articles

Out & About: 2 - 8 July

Monday 2nd July: Suzy is taking part in the Assembly's Brexit Committee
Tuesday 3rd July: Suzy is meeting with Royal British Legion to remember those that gave their lives for our country during World War I

Statement | Datganiad

After a difficult day yesterday, I wanted to say thank you to Andrew RT Davies for his leadership of the Welsh Conservative National Assembly group over the last seven years. It’s been a time of great change in both Wales and the UK and it has taken a particular strength of character to guide us through it.
Ar ôl diwrnod anodd ddoe, rwy eisiau gweud diolch i Andrew RT Davies am ei arweiniad gan grŵp Cynulliad Cenedlaethol Ceidwadwyr Cymru dros y saith mlynedd ddiwwethaf. Mae wedi bod yn adeg o newid mawr yng Nghymru a’r DU ac mae wedi cymryd cryfder cymeriad arbennig I’n harwain drwyddo.

AM tells Minister: Neath Abbey and Ironworks link “could create visitor experience” | Mae AC yn dweud wrth y Gweinidog: Gall cyswllt Abaty a Gwaith Haearn Castell-nedd "creu profiad ymwelwyr"

Welsh culture and tourism Minister Lord Dafydd Elis-Thomas has visited Neath Abbey and the nearby ironworks as part of a visit set up by South Wales West Regional AM Suzy Davies.
Mae'r Gweinidog diwylliant a thwristiaeth, Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, wedi ymweld ag Abaty Nedd a'r gweithfeydd haearn cyfagos fel rhan o ymweliad a sefydlwyd gan AC Rhanbarthol dros Dde Orllewin Cymru, Suzy Davies.

Statement on the Swansea Bay tidal lagoon project | Datganiad am y prosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe

Responding to the UK Government’s decision not to proceed with the Swansea Bay tidal lagoon, South Wales West AM – Suzy Davies AM – said: “We remain convinced of the benefits of tidal energy, and have consistently argued that value for money comes in being the first to utilise the technology.
Wrth ymateb i benderfyniad Llywodraeth y DU i beidio â bwrw ymlaen â Morlyn Llanw Bae Abertawe, dywedodd AC Gorllewin De Cymru - Suzy Davies AC: "Rydyn ni’n parhau'n argyhoeddedig o fanteision ynni'r llanw, ac rydyn ni wedi dadlau'n gyson fod gwerth am arian yn dod trwy fod y cyntaf i ddefnyddio'r dechnoleg.

Out & About: 25 June - 1 July

Wednesday 27th June: Suzy is in Westminster to take part in a number of policy meetings in her role as Welsh Conservative Shadow Minister for Social Services

Swansea Bay Tidal Lagoon: ‘Value for money’ comes with making Wales the market leader | Morlyn Llanw Bae Abertawe: Mae ‘Gwerth am arian’ yn mynd llaw mewn llaw â chreu Cymru sy’n arwain y farchnad

The Swansea Bay Tidal Lagoon would be the most regenerative scheme in Wales since the development of Cardiff Bay according to the Welsh Conservatives.
Basai’r Morlyn Llanw Bae Abertawe fod y cynllun mwyaf adfywio yng Nghymru ers datblygiad Bae Caerdydd yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig.