Bridgend Welsh Medium Education consultation | Ymgynghoriad Pen-y-Bont ar Ogwr Addysg Cyfrwng Cymraeg

Bridgend County Borough Council want to hear from local residents about their views on Welsh Medium Education. They will then use this information to help them measure the demand of Welsh Medium Education in the future and to improve their understanding of how people feel towards learning through the medium of the Welsh language.

More information about this and on how to have your say can be found HERE

The survey is open until 19th December 2016

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwreisiau clywed gan drigolion lleol am eu barn am addysg cyfrwng Cymraeg. Yna, byddant yn defnyddio'r wybodaeth hon i'w helpu i fesur y galw o Addysg Cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol ac i wella eu dealltwriaeth o sut mae pobl yn teimlo tuag at ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gellir cael mwy o wybodaeth am hyn ac am sut i gael dweud eich dweud ar gael YMA

Mae'r arolwg ar agor tan 19 Rhagfyr, 2016