Autism (Wales) Bill Consultation | Datblygu'r Bil Awtistiaeth (Cymru)

At certain times the Assembly’s Presiding Officer holds a ballot to decide which Assembly Member, other than a member of the Welsh Government, may try to get the Assembly to agree to introduce a Bill.

Paul Davies AM, the Welsh Conservative Assembly Member for Preseli Pembrokeshire, was successful and proposed the Autism (Wales) Bill.

Now that the Assembly has agreed to the introduction of the Bill, Paul Davies AM has the opportunity to consult with people about the Bill before he formally introduces it.

This is your opportunity to have your say on an Autism Bill for Wales.

You can find out more information as well as give your views HERE

The consultation closes on 20 November 2017.

 

O bryd i'w gilydd, rhaid i'r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod, heblaw aelod o'r Llywodraeth, a gaiff ofyn am gytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil.

Roedd Paul Davies AC, Aelod Cynulliad Ceidwadwir Cymreig dros Breseli Sir Benfro, yn llwyddiannus ac yn cynnig y Bil Awtistiaeth (Cymru).

Nawr bod y Cynulliad wedi cytuno i gyflwyno'r Bil, mae gan Paul Davies AC y cyfle i ymgynghori â phobl am y Bil cyn iddo gyflwyno'n ffurfiol.

Dyma'ch cyfle chi i ddweud eich dweud ar Fesur Awtistiaeth i Gymru.

Gellir ddod o hyd i fwy o wybodaeth neu dweud eich dweud YMA

Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 20 Tachwedd 2017