ABMU Consultation | Ymgynghoriad ABMU

ABMU Health Board, that covers Swansea, Neath Port Talbot, and Bridgend, are currently looking to make changes to their urgent care services.

As part of this they are hosting a number of drop-in sessions for local residents to find out more about their plans and ask questions.

You can find out more about this from the attached files, with information about where and when you can meet them, as well as more information about ABMU’s plans and how you can have your say.

 

Bwrdd Iechyd ABMU, sy'n cynnwys Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, a Phenybont ar Ogwr, ar hyn o bryd yn edrych i wneud newidiadau i'w gwasanaethau gofal brys.

Fel rhan o hyn y maent yn cynnal nifer o sesiynau galw i mewn ar gyfer trigolion lleol i gael gwybod mwy am eu cynlluniau ac i ofyn cwestiynau.

Gallwch gael gwybod mwy am hyn oddi wrth y ffeiliau cysylltiedig, gyda gwybodaeth am ble a phryd y gallwch eu cwrdd, yn ogystal â mwy o wybodaeth am gynlluniau ABMU a sut y gallwch ddweud eich dweud.

 

Attachments

Attachment Size
ABMU drop in update sessions.pdf 685.34 KB
Engagement document - urgent care - 12 12 16 - final.doc 2.13 MB