News

AM calls on Welsh Government to make CCTV in abattoirs compulsory | AC yn galw ar Lywodraeth Cymru trwy wneud gosod CCTV ym mhob lladd-dai yn orfodol

A farmer's wife who is also an Assembly member is urging Welsh Government to sign up to Welsh Conservative policy by making the installation of CCTV cameras in all abattoirs compulsory.
Mae gwraig ffermwr sydd hefyd yn aelod o'r Cynulliad yn annog Llywodraeth Cymru i ymuno â pholisi Ceidwadwyr Cymreig trwy wneud gosod camerâu CCTV ym mhob lladd-dai yn orfodol.

AM disappointed with trauma centre recommendations | AC wedi'i siomi gydag argymhellion y ganolfan trawma

Commenting on the release of NHS Wales’ consultation into the location of a new Trauma Centre for South Wales, Suzy Davies AM said “I am very disappointed that the recommendations suggest that Cardiff should get the major trauma centre.
Wrth sôn wedi ryddhau ymgynghoriad GIG Cymru i leoliad Canolfan Trawma newydd ar gyfer De Cymru, dywedodd Suzy Davies AC "Rwy'n siomedig iawn bod yr argymhellion yn awgrymu y dylai Caerdydd gael y brif ganolfan trawma.

Out & About: 13 - 19 November

Tuesday 14th November: Suzy is meeting with some Swansea University Politics students to discuss the role of an AM, her work in scrutinising Welsh Government and its policies, and her shadow portfolio of Welsh Language

Out & About: 30 October - 5 November

Monday 30th October: Suzy is meeting with film production companies in Wales as Shadow Culture Minister
In the evening Suzy is taking part in a local surgery with Cllr Lyndon Jones in Bishopston

Concerns over Health Board Boundary proposals raised by AM | Pryderon dros gynigion newid ffiniau Bwrdd Iechyd yn cael ei chodi gan AC

Regional AM Suzy Davies has raised questions with Welsh Government over its proposals to consider changing the boundaries of the Abertawe Bro Morgannwg University Health Board.
Mae AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi codi cwestiynau gyda Llywodraeth Cymru dros ei gynigion i ystyried newid ffiniau Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

AM condemns HSBC | AC yn condemio HSBC

Regional AM Suzy Davies has condemned HSBC bank for leaving its former branch in Maesteg’s main street as a blank frontage when promises were made that artwork would be installed.
Mae AC rhanbarthol Suzy Davies wedi condemnio banc HSBC am adael ei gyn gangen ym mhrif stryd Maesteg fel ffryntiad gwag pan addewyd y byddai gwaith celf yn cael ei osod.