News

Out & About: 27 February - 5 March

Tuesday 28th February: Suzy is meeting with the Care Council for Wales
Wednesday 1st March: Suzy is meeting with representatives from Guide Dogs Cymru to discuss the work they do

AM and Councillor call for flood defence consultation responses | AC a'r Cynghorydd yn galw am ymatebion i'r ymgynghoriad amddiffyn rhag llifogydd

Welsh Conservative politicians are urging householders in Newton to make their views known in a consultation currently underway on flood defences in the village.
Gwleidyddion Ceidwadwyr Cymreig yn annog deiliaid tai yn Newton i leisio eu barn mewn ymgynghoriad ar y gweill ar amddiffynfeydd rhag llifogydd yn y pentref. Ddigwyddiad ymgysylltu ei gynnal yn y pentref pan fydd swyddogion y cyngor a chynrychiolwyr yr ymgynghorwyr sy'n cynnal yr adolygiad yn bresennol i siarad i drigolion lleol.

Out & About: 20 - 26 February

Tuesday 21st February: Suzy is meeting with local businesses in Swansea to see the work that they do with Welsh charity, The Wallich

Out & About: 13 - 19 February

Monday 13th February: Suzy is taking part in the Assembly's Brexit Committee which is scrutinising the UK Government's Brexit Minister, Rt Hon David Jones MP
Friday 17th February: Suzy is hosting a public meeting and drop-in session with Bus Users Cymru, along with transport officers from both Carmarthenshire County Council and the City & County of Swansea, to discuss changes to local bus services in the area

Action over Lagoon Marine Licence called for | Galw am weithredu dros Drwydded Forol Lagŵn

Regional AM Suzy Davies has attacked the Welsh Labour Government and Natural Resources Wales for failing to progress the granting of the marine licence needed before the Swansea Tidal Lagoon can be built – despite her raising concerns about delay more than 16 months ago.
AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi ymosod ar y Llywodraeth Lafur Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru am fethu symud ymlaen gyda'r caniatáu'r drwydded forol sydd ei angen cyn y gall y Llanw Lagŵn Abertawe yn cael eu hadeiladu - er gwaethaf ei phryderon godi am oedi yn fwy na 16 mis yn ôl.

New law to make children lifesavers proposed | Cyfraith newydd i wneud plant yn achubwyr bywyd

Welsh schools would be required to ensure that pupils get training in life-saving skills under a new law proposed today (8 February) by a Welsh Conservative Assembly Member.
Byddai angen i ysgolion Cymru i sicrhau bod disgyblion yn cael hyfforddiant mewn sgiliau achub bywyd o dan gyfraith newydd heddiw (8 Chwefror) a gynigir gan Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig.