News

AM brings life-saving skills to Assembly after vote | AC yn croesawu sgiliau achub-bywyd i’r Cynulliad yn dilyn pleidlais

Following an Assembly vote in favour of the inclusion of the teaching of compulsory life-saving skills in the school curriculum, AM’s have had the chance to get some first aid practice in themselves.
Yn dilyn pleidlais y Cynulliad o blaid cynnwys addysgu sgiliau achub bywyd yn orfodol yn y cwricwlwm ysgol, mae ACau wedi cael y cyfle i gael rhywfaint o ymarfer cymorth cyntaf eu hunain.

AM congratulates Bridgend College | AC yn llongyfarch Coleg Pen-y-Bont

Regional AM Suzy Davies has visited Bridgend College to congratulate staff and students on achieving a third Beacon Award in just four years.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi ymweld â Choleg Penybont i longyfarch staff a myfyrwyr am ennill ei drydydd Gwobr Beacon mewn dim ond pedair blynedd.

AM welcomes Welsh Government changes in light of “expensive fiasco” | AC yn croesawu newidiadau Llywodraeth Cymru yn dillyn “ffiasco ddrud”

Regional AM Suzy Davies has welcomed Welsh Government’s decision to accept most of the recommendations of a highly critical report about its failed investment in a Swansea company.
Mae AC Rhanbarthol, Suzy Davies, wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i dderbyn y rhan fwyaf o'r argymhellion o adroddiad beirniadol am ei fuddsoddiad sydd wedi methu mewn cwmni Abertawe.

Out & About: 3 April - 9 April

Tuesday 4th April: Suzy is meeting with the Israeli Ambassador at the Assembly
Suzy is also meeting with Welsh Women's Aid during their day at the Assembly to find out about more of the local work they are doing around South Wales West

Out & About: 27 March - 2 April

Tuesday 28th March: Suzy is also attending a meeting with Welsh journalists for "Local News Week"
Wednesday 29th March: Suzy hosting British Red Cross at the Assembly to help teach AMs and Assembly staff first aid and life-saving skills

AM calls for councillors to speak out against Bridgend school cuts | AC yn galw ar gynghorwyr i siarad mas yn erbyn toriadau ysgolion

Regional AM Suzy Davies has accused Labour backbenchers in Bridgend of being afraid to speak out against the cabinet plans to cut school budgets by one per cent a year for the next four years.
AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi cyhuddo aelodau meinciau cefn Llafur ym Mhenybont ar Ogwr o fod yn ofni i siarad allan yn erbyn cynlluniau y cabinet i dorri cyllidebau ysgolion un y cant y flwyddyn am y pedair blynedd nesaf.