News

AM backs Pontarddulais Community Car scheme | AC yn cefnogi Cynllun Ceir Cymunedol Pontarddulais

Regional AM Suzy Davies has visited the Pontarddulais and District Community Car scheme which provides transport for older people and those in the town who are unwell or have disabilities.
Mae’r AC Rhanbarthol, Suzy Davies, wedi ymweld â chynllun Ceir Cymunedol Pontarddulais a’r Cylch sy’n darparu cludiant ar gyfer pobl hŷn neu drigolion y dref sy’n sâl neu sydd ag anabledd.

Hospital bed space concerns raised with ABMU | Codi pryderon ynglŷn â phrinder gwelyau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol ABM

Regional AM Suzy Davies is to write to the Abertawe Bro Morgannwg University health board for details of the patient left stranded in a hospital bed for more than 18 months after being ready for discharge.
Mae Aelod Rhanbarthol o’r Cynulliad, Suzy Davies, yn bwriadu ysgrifennu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i ofyn am wybodaeth am glaf a oedd yn aros mewn gwely dros 18 mis ar ôl bod yn barod i gael ei ryddhau o’r ysbyty.

Out & About: 15 May - 21 May

Tuesday 16th May: As a trained Dementia Friend, Suzy is meeting with Alzheimer’s Society Cymru for Dementia Awareness Week
Suzy is also supporting Karen Robson, the Welsh Conservative candidate for Bridgend, at her campaign launch after work

Out & About: 8 May - 14 May

Tuesday 9th May: Having me with them in Swansea previously, Suzy is meeting with Blood Bikes Wales to find out about their latest updates and work in supporting the Welsh NHS
Thursday 11th May: As Chair of the Cross Party Group on Tourism, Suzy is launching Wales Tourism Week alongside the Wales Tourism Alliance and the Caravan and Motorhome Club

Youth parliament consultation | Ymgynghoriad senedd ieuenctid

On Friday, 28 April, the National Assembly for Wales youth parliament consultation was launched, and will be running until 30 June.
Ddydd Gwener 28 Ebrill, lansiwyd yr ymgynghoriad ar y Senedd Ieuenctid, a bydd yr ymgynghoriad yn agored tan 30 Mehefin.

AM brings life-saving skills to Assembly after vote | AC yn croesawu sgiliau achub-bywyd i’r Cynulliad yn dilyn pleidlais

Following an Assembly vote in favour of the inclusion of the teaching of compulsory life-saving skills in the school curriculum, AM’s have had the chance to get some first aid practice in themselves.
Yn dilyn pleidlais y Cynulliad o blaid cynnwys addysgu sgiliau achub bywyd yn orfodol yn y cwricwlwm ysgol, mae ACau wedi cael y cyfle i gael rhywfaint o ymarfer cymorth cyntaf eu hunain.

AM congratulates Bridgend College | AC yn llongyfarch Coleg Pen-y-Bont

Regional AM Suzy Davies has visited Bridgend College to congratulate staff and students on achieving a third Beacon Award in just four years.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi ymweld â Choleg Penybont i longyfarch staff a myfyrwyr am ennill ei drydydd Gwobr Beacon mewn dim ond pedair blynedd.