AM to host ‘Cuppa with a Copper’ | AC i gynnal 'Paned gyda'ch Plismon'

Date
Monday, 20th February 2017

Local residents will have the opportunity to meet their new PCSO in Brackla next week.

Regional AM Suzy Davies has teamed up with local PCSO’s to host a Brackla residents’ drop in session.

Local residents will have the opportunity to discuss their concerns with one of their regional AMs, Suzy Davies, and their local police respresentatives, as well as learn more about the types of work that their PCSOs do.

The drop in session will be taking place on Monday 20th February at Brackla Community Centre, 1 Whitethorn Drive, Brackla, CF31 2PQ from 10:30am-11:30am

Welsh Conservative Suzy Davies AM said “We have a number of hard working PCSOs in Brackla, who are available to help local residents with various local concerns and matters.

“I have therefore teamed up with South Wales Police to bring local residents a ‘Cuppa with a Copper’, which is an opportunity for people to meet their local representatives and find out more about how our local PCSOs work and help us on a daily basis.”

No appointment is required for the drop in session and all residents are welcome to attend.

 

Bydd trigolion lleol yn cael y cyfle i gwrdd â'u PCSO newydd ym Mracla yr wythnos nesaf.

AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi ymuno â PCSO's lleol i gynnal sesiwn galw i mewn i drigolion Bracla.

Bydd trigolion lleol yn cael cyfle i drafod eu pryderon gydag un o'u ACau rhanbarthol, Suzy Davies, ac eich cynrychiolwyr yr heddlu lleol, yn ogystal â dysgu mwy am y mathau o waith y mae eu PCSOs yn ei wneud.

Bydd y sesiwn galw i mewn yn cael ei gynnal ar Ddydd Llun 20fed Chwefror yng Nghanolfan Brackla Gymunedol, 1 Whitethorn Drive, Bracla, CF31 2PQ o 10:30yb-11:30yb

Dywedodd Ceidwadwyr Cymreig Suzy Davies AC "Mae gennym nifer o PCSOs yn gweithio'n galed ym Mracla, sydd ar gael i helpu trigolion lleol gydag amrywiol bryderon a materion lleol.

"Yr wyf felly wedi ymuno â Heddlu De Cymru i ddod â thrigolion lleol 'Paned gyda'ch Plismon', sy'n gyfle i bobl gwrdd â'u cynrychiolwyr lleol a chael gwybod mwy am sut mae ein PCSO's lleol yn gweithio ac yn ein helpu o ddydd i ddydd ."

Nid oes angen apwyntiad ar gyfer y sesiwn galw i mewn ac mae croeso i holl drigolion.