Shadow Secretary | Ysgrifennydd Cysgodol

Suzy Davies is the Shadow Secretary for Social Services, Culture, and Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cysgodol dros Wasanaethau Cymdeithasol, Diwylliant, a'r Iaith Gymraeg.

News

Council must consider Welsh language during planning | Mae'n rhaid i Gyngor ystyried iaith Gymraeg yn ystod cynllunio

Shadow Welsh language minister Suzy Davies has called for the future of the Welsh language to be taken into consideration by Swansea planners when deciding whether or not to allow 750 new houses to be built in Pontarddulais.
Gweinidog Cysgodol Iaith Gymraeg, Suzy Davies, wedi galw am ddyfodol yr iaith Gymraeg i gael eu cymryd i ystyriaeth gan gynllunwyr Abertawe wrth benderfynu p'un ai i ganiatáu i 750 o dai newydd i'w hadeiladu ym Mhontarddulais.

Action over Lagoon Marine Licence called for | Galw am weithredu dros Drwydded Forol Lagŵn

Regional AM Suzy Davies has attacked the Welsh Labour Government and Natural Resources Wales for failing to progress the granting of the marine licence needed before the Swansea Tidal Lagoon can be built – despite her raising concerns about delay more than 16 months ago.
AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi ymosod ar y Llywodraeth Lafur Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru am fethu symud ymlaen gyda'r caniatáu'r drwydded forol sydd ei angen cyn y gall y Llanw Lagŵn Abertawe yn cael eu hadeiladu - er gwaethaf ei phryderon godi am oedi yn fwy na 16 mis yn ôl.