Local Economy | Economi Leol

Local businesses are integral to the economy of South Wales West. Welsh Conservatives are committed to supporting local and independent businesses and traders, along with larger infrastructure projects, to create and support more jobs.

Mae busnesau lleol yn hanfodol i'r economi De Orllewin Cymru. Mae Ceidwadwyr Cymreig yn ymroddedig i gefnogi busnesau a masnachwyr lleol ac annibynnol, law yn llaw gyda prosiectau seilwaith mawr, i greu a chefnogi mwy o swyddi.

News

AM backs Pontarddulais Community Car scheme | AC yn cefnogi Cynllun Ceir Cymunedol Pontarddulais

Regional AM Suzy Davies has visited the Pontarddulais and District Community Car scheme which provides transport for older people and those in the town who are unwell or have disabilities.
Mae’r AC Rhanbarthol, Suzy Davies, wedi ymweld â chynllun Ceir Cymunedol Pontarddulais a’r Cylch sy’n darparu cludiant ar gyfer pobl hŷn neu drigolion y dref sy’n sâl neu sydd ag anabledd.

AM congratulates Bridgend College | AC yn llongyfarch Coleg Pen-y-Bont

Regional AM Suzy Davies has visited Bridgend College to congratulate staff and students on achieving a third Beacon Award in just four years.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi ymweld â Choleg Penybont i longyfarch staff a myfyrwyr am ennill ei drydydd Gwobr Beacon mewn dim ond pedair blynedd.

AM welcomes Welsh Government changes in light of “expensive fiasco” | AC yn croesawu newidiadau Llywodraeth Cymru yn dillyn “ffiasco ddrud”

Regional AM Suzy Davies has welcomed Welsh Government’s decision to accept most of the recommendations of a highly critical report about its failed investment in a Swansea company.
Mae AC Rhanbarthol, Suzy Davies, wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i dderbyn y rhan fwyaf o'r argymhellion o adroddiad beirniadol am ei fuddsoddiad sydd wedi methu mewn cwmni Abertawe.