Consultations | Ymgynghoriadau

From time to time local authorities, the Welsh Government, town and community councils, schools, the Post Office, banks and other groups will carry out consultations.

Consultations are an important opportunity for you to have your say about what you would like to see happen to a certain service, or whether you think the proposed changes may be a good or a bad idea.

When I am told about consultations by groups, and organisations I will make them available here for you.

Please do feel free to let me know what your opinions are as well, however it is important that the groups and organisations hear your thoughts from you as well.

If you hear or any consultations that you would like to me include here please also let me know.

O brid i'w gilydd mae'r awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, cynghorau trefol a chymunedol, ysgolion, y Swyddfa Post, banciau a grwpiau eraill yn cynnal ymgynghoriadau.

Mae ymgynghoriadau yn cyfle bwysig i chi cael dweud eich dweud ar beth yr ydych chi eisiau gweld digwydd i wasaneth penodol, neu os ydych yn meddwl bod y newidiadau arfaethedig yn syniad da neu'n gwael.

Pryd bynnag fyddaf yn cael gwbod am ymgynghoriadau gan grwpiau, a sefydliadau fe fyddaf yn gwneud ar gael i chi yma.

Fe gallwch rhoi gwbod i mi beth yw eich barn hefyd, ond mae'n bwysig bod y grwpiau a sefydliadau yn clywed eich barn o chi hefyd.

Os ydych yn clywed am unrhyw ymgynghoriadau fe hoffech i mi i gynnwys yma, fe allwch cysylltu a mi.

 

News

Bridgend Town Centre access survey | Arolwg Mynediad Canol Tref Pen-y-Bont-ar-Ogwr

Bridgend County Borough Council is holding a review into de-pedestrianising parts of Bridgend town centre.This plan includes re-introducing traffic to Queen Street, Dunraven Place, and Market Street. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-yn cynnal adolygiad i rannau ddad-bedestreiddio canol tref Penybont.Mae'r cynllun hwn yn cynnwys ailgyflwyno traffig i Heol y Frenhines, Dunraven Place, a Stryd y Farchnad.

Welsh Language in the NHS | Iaith Gymraeg yn y GIG

The Welsh Government is currently holding a consultation into improving the Welsh Language services that Welsh speakers expect to get when using the Welsh NHS.Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar wella gwasanaethau Cymraeg bod siaradwyr Cymraeg yn disgwyl ei gael wrth ddefnyddio'r GIG yng Nghymru.

Welsh Water: Have Your Say | Dŵr Cymru: Dweud eich Dweud

Welsh Water have launched their 'Have Your Say' campaign to give over three million customers the opportunity to have their say on how the organisation's profits are spent.Mae Dŵr Cymru wedi lansio eu hymgyrch 'Dweud eich Dweud' i roi cyfle i ddweud eu dweud ar sut y elw y sefydliad yn cael eu gwario dros dair miliwn o gwsmeriaid.

Llangynwyd Post Office proposals | Cynnigon Swyddfa Post Llangynwyd

The Post Office have started a consulatation with proposals to move the Llangynwyd branch to a new premises and, in doing so, modernise the branch.Mae'r Swyddfa Post wedi dechrau ymgynghoriad gyda'r cynnig i symud cangen Llangynwyd i safle newydd a, trwy wneud hynny, moderneiddio'r cangen.

AM joins parents' Bae Baglan Comprehensive calls

Regional AM Suzy Davies has backed parents and politicians in Briton Ferry opposing plans to make children from the town walk almost three miles each way to and from the new Bae Baglan Comprehensive at Sandfields. This school replaces Cwrt Sart Comprehensive in Briton Ferry which is being closed in July.