About | Amdano

Suzy Davies was born in Swansea, and grew up in Bridgend, Aberdare, Cardiff and Brecon. A graduate of Exeter and Glamorgan universities, she is married with two sons. After a career in marketing and management, she became a solicitor.

She has trained as a mentor for young offenders and has mentored with Prime Cymru. Suzy has also been a trustee of a number of children’s projects and volunteered with community support groups. She’s also written for various publications and was one of the founding board members of the Welsh International Film Festival.

Suzy was first elected in May 2011 and was re-elected in 2016. She is currently the Shadow Secretary for Social Services, Culture, Welsh Language and the Swansea Bay City Deal. She also serves as a Commissioner for the National Assembly.

Suzy has a keen interest in social enterprise and its contribution to a balanced economy in Wales. She is Chair of the Cross Party Group on Tourism and attends many other Cross Party Groups.

Fe gaeth Suzy ei geni yn Abertawe, a'i magu ym Mhen-Y-Bont ar Ogwr, Aberdâr, Caerdydd ac Aberhonddu. Yn raddedig o brifysgolion Caerwysg a Morgannwg, mae hi'n briod gyda dau fab. Ar ôl gyrfa yn marchnata a rheoli, fe ddaeth yn gyfreithiwr.

Mae hi wedi hyfforddi fel mentor i droseddwyr ifanc ac wedi mentora gyda 'Prime Cymru'. Mae Suzy hefyd wedi bod yn ymddiriedolwr ar nifer o brosiectau ac wedi gwirfoddoli gyda grwpiau cymorth cymunedol. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu amrywiaeth o gyhoeddiadau ac roedd un o'r aelodau bwrdd sefydlol Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru.

Gaeth Suzy ei hethol yn gyntaf ym Mai 2011 a'i ail ethol yn 2016. Ar hyn o bryd hi yw'r Ysgrifennydd Yr Wrthblaid dros Wasanaethau Cymdeithasol, Diwylliant yr, Iaith Gymraeg a'r Dinas-Rhanbath Bae Abtertawe . Mae hi hefyd yn gwasanaethu fel Comisiynydd y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae gan Suzy ddiddordeb ym menter gymdeithasol ac ei gyfraniad tuag at economi gytbwys yng Nghymru. Mae hi yn Ccdeirio'r Grŵp Trawsbleidiol ar Dwristiaeth ac yn mynychu nifer o Grŵpiau trawsbleidiol arall.