Suzy's Endorsements | Cefnogi Suzy

Thank you to all our hard working members, activists, councillors, and candidates who have already endorsed me to be Welsh Conservative Leader.

If you would like to support me and my campaign you can contact me HERE

Below is a list of my endorsements to date.

 

Diolch i'n holl aelodau, gweithredwyr, cynghorwyr, ac ymgeiswyr gweithgar sydd wedi fy nghymeradwyo i fod yn Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Os ydych chi eisiau cefnogi fi a’r ymgyrch, rydych chi’n gallu cysylltu â mi YMA

Isod mae rhestr o'm cymeradwyiadau hyd yma.

 

David Jones MP

 

Kathryn Cracknell

 

Sarah Atherton

 

Troy Tyler

 

Mark Isherwood

 

Chris Harries

 

Cllr Sara Jones Llanover ward and Cabinet Member for Social Justice and Community Development | Ward Llanofer ac Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygiad Cymunedol

Sara Jones

 

Janet Finch-Saunders AM/AC Welsh Conservative AM for Aberconwy | AC y Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer Aberconwy

Janet Finch Saunders

Janet Finch Saunders

 

Sarah Atherton Welsh Conservative candidate for the 2017 Alyn & Deeside by election | Ymgeisydd y Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer is-etholiad 2017 Alun a Glannau Dyfrdwy

Sarah Atherton

 

Steven Holmes Welsh Conservative campaigner and activist in Carmarthenshire | Ymgyrchydd y Ceidwadwyr Cymreig yn Sir Gaerfyrddin

Steve Holmes

 

Hilary Isherwood Former Welsh Conservative County Councillor in Flintshire | Cyn-Cynghorydd y Ceidwadwyr Cymreig yn Sir y Fflint

Hilary Isherwood

 

Ben Harris Monmouthshire Young Conservative Member | Aelod y Ceidwadwyr Ifanc yn Sir Fynwy

Ben Harris

Cllr Paul Pavia Larkfield ward, Monmouthshire | ward Larkfield, Sir Fynwy

Paul Pavia

Barbara Hughes 2016 Assembly candidate for North Wales | ymgeisydd y Cynulliad yn 2016 ar gyfer Gogledd Cymru

Barbara Hughes

 

Cllr Aniel Pucella Brackla ward, Bridgend | ward Brackla, Pen-y-bont ar Ogwr

Aniel Pucella

 

Damian Bridgeman Disability Campaigner | Ymgyrchydd Anabledd

Damian Bridgeman

 

Dr Edward Yi He 2015 General Election candidate for Aberavon and 2016 Assembly candidate for South Wales West | ymgeisydd yn yr Etholiad Cyffredinol 2015 ar gyfer Aberafan ac ymgeisydd y Cynulliad yn 2016 ar gyfer Gorllewin De Cymru

Edward Yi He

 

Cllr Jane Pratt Llanelly Hill ward, Monmouthshire | ward Llanelly Hill, Sir Fynwy

Jane Pratt

 

Cllr Leighton Rowlands Mayor of the Vale of Glamorgan | Maer Bro Morgannwg

Leighton RowlandsLeighton Rowlands

 

Cllr Linda Tyler-Lloyd Mayals ward, Swansea Council | ward Mayals, Cyngor Abertawe

Linda Tyler-Lloyd

 

Louise Barham Conservative Dementia Campaigner | Ymgyrchydd Ceidwadol Dementia

Louise Barham

 

Orla Lowe 2017 General Election candidate for Neath | ymgeisydd yn yr Etholiad Cyffredinol 2017 ar gyfer Castell-nedd

Orla Lowe

 

Cllr Sadie Vidal 2017 General Election candidate for Aberavon and councillor for Litchard ward, Bridgend | ymgeisydd yn yr Etholiad Cyffredinol 2017 ar gyfer Aberafan a chynghorydd ward Litchard, Pen-y-bont ar Ogwr

Sadie Vidal

 

Steve Davies 2017 General Election candidate for Llanelli | ymgeisydd yn yr Etholiad Cyffredinol 2017 ar gyfer Llanelli

Steve Davies

 

Cllr Tom Giffard Bridgend Conservatives Council Group Leader | Arweinydd Grwp Cyngor Ceidwadwyr Pen-y-bont ar Ogwr

Tom Giffard

 

Cllr Brigitte Rowlands Mawr Ward, Swansea Council | Ward Mawr, Cyngor Abertawe

Brigitte Rowlands

 

Cllr Sam Trask Beddau ward, Llantrisant Town Council | Ward Beddau, Cyngor Tref Llantrisant

Sam Trask

 

Havard Hughes 2017 General Election candidate for Carmarthen East and Dinefwr | Ymgeisydd Etholiad Cyffredinol 2017 ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Havard Hughes

 

Cllr Lyn Hudson Heath ward, Cardiff Council | Ward Heath, Cyngor Caerdydd

Lyn Hudson

 

Cardiff University Conservatives | Ceidwadwyr Prifysgol Caerdydd

 Cardiff University Conservatives

 

Stephanie Whitehead Swansea Young Conservatives | Ceidwadwyr Ifanc Abertawe

Stephanie Whitehead

 

Rowan Powell Chairman of Merthyr Tydfil and Rhymney Conservatives | Cadeirydd Ceidwadwyr Merthyr Tudful a Rhymni

Rowan Powell

 

Cllr Russell Spencer-Downe Cowbridge Town Council | Cyngor Tref Cowbridge

Russell Spencer-Downe

 

Karen Robson 2017 General Election candidate for Bridgend | Ymgeisydd Etholiad Cyffredinol 2017 ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Karen Robson

 

Tyler Walsh Bridgend activist and former County Borough candidate | Gweithredwr Pen-y-bont ar Ogwr a chyn-ymgeisydd Bwrdeistref Sirol

Tyler Walsh

 

Genevieve Arblaster-Hulley activist in Carmarthen East and Dinefwr | Gweithredydd yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Genevieve A-H

 

Owen Meredith 2011 Assembly Election candidate for Caerphilly | Ymgeisydd Etholiad 2011 ar gyfer Caerffili

Owen Meredith