I'm Suzy Davies, Welsh Conservative AM for South Wales West. Here you can find my latest news, campaigns and contact me and my team Suzy Davies yw y AC Ceidwadwyr Cymreig dros Dde Orllewin Cymru. Yma fe welwch newyddion diweddara, ymgyrchau a manylion cyswllt

Campaigns | Ymgyrchoedd

Find me on Twitter | Diweddara Trydar

Latest news | Newyddion Diweddara

Find me on Facebook | Diweddara Facebook

Get email updates | Cylchlythyr E-bost

Stay informed on the latest news.

Contact | Cysylltu Suzy Davies

Assembly office | Swyddfa Cynulliad
0300 200 7209
National Assembly for Wales, Cardiff Bay, Cardiff CF99 1NA
Swansea office | Swyddfa Abertawe
01792 462208
Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Swansea, SA1 4EW
Bridgend office | Swyddfa Pen-y-Bont ar Ogwr
01656 646432
1A Station Hill, Bridgend, CF31 1EA